top of page

במסגרת כנס Global Re-thinking של תאגיד מחזור האריזות - תמיר, התבקשנו לעודד חשיבה משותפת על האופן בו יכולה התעשייה בישראל להתפתח יחד עם שמירה על הסביבה וטיפוח חובתה כלפי החברה האזרחית תוך התמקדות בתחום המחזור וההפחתה במקור. 

כנס תמיר 

2014

בשנת 2009, טרום המחאה החברתית, ביקשו בדה מרקר לדבר על פילוח של צרכנים ומוטיבציות.

בחרנו להציג את הצרכן החדש, עם האג׳נדות.

קהל שיכול להיות קהל החלומות שמשלם פרמיה גבוהה על איכות,

אך יכול להיות קהל סיוט שמתלונן ברשתות החברתיות.

כנס שיווק דה מרקר

2009

הכנס שעסק בתחום הסביבתי בהיבטים רחבים מאוד ביקש לתת ארגז כלים לעוסקים בנושא.

במסגרת מרתון ״מילון הקיימות״ הצגנו את תחום הגרין ווש - מהו, הסכנות שטמונות בו לחברות.

 

כנס סביבה
דה מרקר

2012

חדשנות טכנולוגית מפיחה חיים במודלים כלכליים מיושנים כמו כלכלה שיתופית, צרכנות מקיימת, הפיכת מוצרים לשירותים ועוד. 

סקרנו כמה מהמגמות ומהחברות שפעילות בהן.

כנס חדשנות
דה מרקר

2014

bottom of page